Vergeten kost geld

De meeste mensen die verplicht zijn een aangifte te doen bij de belastingdienst, zien hier tegenop. Bovendien kost “vergeten” op twee manieren geld. Op de eerste plaats krijgt men bij het te laat inleveren van de aangifte een boete. Ten tweede kunnen er mogelijkheden om op belastingen te besparen “vergeten” of over het hoofd gezien worden. Die kans is groot, want ook voor de particulier maakt de fiscus het er niet gemakkelijker op. ADMIE BV verzorgt de aangifte tijdig en toegesneden op de persoonlijke omstandigheden van belastingplichtigen. Ook het vervolg (controleren van de aanslag en het eventueel voeren van een bezwaarprocedure) neemt het kantoor voor zijn rekening.