Huisvesten kost geld

Door doordacht gebouwmanagement kunnen de kosten van huisvesting in de hand worden gehouden. ADMIE administreert de kosten van de huisvesting (huur, kapitaallasten, energie, onderhoud, reparaties, verbouwing, meubilair en inrichting) en toetst de gegevens aan de plannen van aanpak. Door deze administratie en bewaking kunnen snel afwijkingen gesignaleerd worden en verbeteringen worden aangebracht.