Benodigde stukken aangifte erfbelasting

Aan de hand van onderstaand overzicht kunt u uw gegevens bij elkaar verzamelen waarmee wij uw aangifte erfbelasting kunnen verzorgen. 

Uw persoonlijke gegevens

 • burgerservicenummer
 • DigiD
 • de aangiftebrief (om te zien wanneer uw aangifte binnen moet zijn)

Indien iemand anders optreedt als contactpersoon vraagt de belastingdienst ook de volgende gegevens van deze contactpersoon

 • naam
 • burgerservicenummer
 • telefoonnummer

Gegevens van de overledene

 • burgerservicenummer
 • datum overlijden
 • testament
 • burgerlijke staat
 • wel/geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden

Gegevens van de erfenis

 • belastingaanslagen van de overledene die nog niet zijn betaald
 • als u een onroerende zaak erft, bijvoorbeeld een woning, hebt u de WOZ-waarde nodig. Deze vindt u op de WOZ-beschikking die de gemeente u heeft gestuurd. U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket.
 • eigendomsaktes (on)roerende zaken
 • andere overeenkomsten en akten. Bijvoorbeeld een akte van verkoop van een woning aan kinderen van de overledene, of een akte van schenking.
 • overzichten van hypotheken, leningen en andere schulden
 • verzekeringspolissen
 • overzichten van spaar- en effectenrekeningen van banken en andere instellingen
 • renteafspraken (deze staan meestal in het testament)
 • overeenkomsten met een verblijvings- of overnamebeding

Gegevens van andere erfgenamen

 • burgerservicenummers. Woont een erfgenaam in het buitenland en heeft deze erfgenaam geen burgerservicenummer? Lees hier wat u kunt doen.
 • namen en adresgegevens
 • geboortedatums