Jaarrekeningen, belastingaangiftes, loonadministraties en nog veel meer

De meeste ondernemers hebben een broertje dood aan ʺhet doen van de administratieʺ. Dat geldt overigens ook voor particulieren. Toch ontkomt niemand eraan op de een of andere manier financiële gegevens vast te leggen en er mee te werken. De fiscus wil het (wil zelfs steeds meer en maakt het complexer en complexer), brancheorganisaties hadden het graag en ook in gesprekken met banken zijn administratieve gegevens onontbeerlijk. ADMIE BV neemt die administratieve lasten van de schouders van ondernemer en particulier, met een breed dienstenpakket:

Gedeeltelijke of volledige boekhoudkundige verwerking

ADMIE BV is flexibel en kan op boekhoudkundig gebied maatwerk leveren dat afgestemd is op de behoeften en wensen van de opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen daardoor kiezen voor de verzorging van de totale financiële administratie, maar kunnen ook onderdelen voor hun rekening nemen. Dat laatste kan eventueel met ondersteuning van de software van ADMIE BV (lees meer).

Prognoses en tussentijdse cijfers

Ondernemers moeten een neus hebben voor kansen die hun onderneming succesvol maken maar moeten ook een open oog hebben voor de risico’s. Prognoses en tussentijdse cijfers zijn kompassen waarop het veilig varen is.

ADMIE BV

  • volgt de marktontwikkelingen in de branche nauwlettend;
  • attendeert op groeimogelijkheden;
  • analyseert sterke en zwakke punten en adviseert verbeteringen;
  • levert de financiële onderbouwing van toekomstplannen;
  • brengt met tussentijdse cijfers het reilen en zeilen van de onderneming in kaart.

Kortom: ADMIE BV verschaft de ondernemer de vinger nodig om aan de pols te kunnen houden.

Opmaken en uitbrengen van jaarcijfers

Een belangrijke activiteit van ADMIE BV is het opstellen en uitbrengen van jaarrekeningen. Deze jaarrekeningen geven na het afsluiten van een boekjaar een overzicht van de financiële situatie en de gang van zaken. Naast een balans en een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) kan er ook een jaarverslag voor het bestuur worden opgemaakt, een kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen is een accountantsverklaring vereist. Voor een deel zijn deze jaarrekeningen wettelijk vereist, voor een deel uitsluitend voor intern gebruik.

Meer over de spelregels die hiervoor gelden zie NOAB en de leveringsvoorwaarden van ADMIE BV.

Fiscale ondersteuning

De politiek wil dat het belastingstelsel en de regelgeving eenvoudiger wordt, maar van jaar tot jaar maakt de fiscus het voor velen alleen maar complexer. ADMIE BV volgt de ontwikkelingen op fiscaal gebied op de voet, zodat wij deze optimaal toe kunnen passen op onze werkzaamheden.  ADMIE BV werkt voor:

Specifieke administraties

Bij ADMIE BV heeft de groei van het aantal medewerkers niet alleen geleid tot een verhoging van de capaciteit maar ook tot een verbreding van het dienstenpakket door specialisatie en ervaring. ADMIE BV kan daardoor zeer specifieke administraties voeren zoals:

Startersadviezen

Steeds meer mensen besluiten hun kennis en vaardigheden als ZZP- er in te gaan zetten in een eigen bedrijf. ADMIE BV weet, uit eigen ervaring, wat daarbij komt kijken en waar de addertjes onder het gras zitten. Staat startende ondernemers bij met:

  • het opzetten van een businessplan
  • het aanvragen van financieringen
  • het kiezen van de juiste rechtsvorm
  • het opzetten van een goede administratie.

ADMIE BV is sinds  2012 lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Dat garandeert opdrachtgevers een hoge kwaliteit, want om lid te kunnen worden moet een aspirant aan strenge eisen voldoen. Ook de leveringsvoorwaarden van ADMIE BV (lees meer) garanderen transparantie en voorkomen onplezierige verrassingen achteraf.