Benodigde stukken aangifte inkomstenbelasting

Aan de hand van onderstaand overzicht kunt u uw gegevens bij elkaar verzamelen waarmee wij uw aangifte inkomstenbelasting kunnen verzorgen. Hierbij hoeven niet allen benodigde stukken voor u van toepassing te zijn. 

Werk en woning

 • Jaaropgaven lonen, pensioenen of uitkeringen 
 • Gegevens bijverdienste
 • Ontvangen partneralimentatie
 • Premies arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrente, banksparen e.d.
 • WOZ waarde woning aangiftejaar (waardepeildatum 1 januari van het voorgaande jaar)
 • Jaaropgave hypotheken
 • Overzicht aan hypotheek verbonden kapitaalverzekering, spaarpolis of beleggingspolis

Vermogen

 • Overzicht banksaldi van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen per 1 januari (jaaroverzicht)
 • Overzicht beleggingen van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen per 1 januari (jaaroverzicht)
 • Gegevens leningen
 • Overige onroerende zaken (2e woning, paardenwei, grond etc.) met waarde hiervan bijv WOZ
 • Waardeoverzicht kapitaalverzekeringen
 • Gegevens van uw aandeel in een onverdeelde boedel
 • Waarde cryptomunten met koers op de peildatum van 1 januari van het aangiftejaar op 00.00 uur. Indien dit niet mogelijk is de koers op het daaraan voorafgaande tijdstip
 • Aandeel in een VvE per 1 januari van het aangiftejaar

Aftrekposten

 • Ziektekosten: lang niet alle kosten zijn aftrekbaar bovendien is er een inkomensafhankelijke drempel. Heeft u hierover vragen, neem contact met ons op
 • Giften (onder bepaalde voorwaarden)
 • Betaalde partneralimentatie (ook woongenot: Indien ex-partner in het huis dat uw eigendom is verblijft)

Aanslagen

 • Alle voorlopige aanslagen van het betreffende belastingjaar (denk ook aan de toeslagen zoals zorg- en huurtoeslag)

Overig

 • Voorletters + geboortedata inwonende kinderen
 • Bent u co-ouder en verblijft uw kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in uw huishouden? Geef dit dan aan! Ook wanneer het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.